harhakodesh

אודות אתר הר הקודש

האתר שלנו עוסק ביהדות על כל גווניה, והוא מציע לגולשים מגוון רחב של תכנים בתחומי היהדות ובתחומים משיקים, כמו משפחה, אמונה, מרכיבי הזהות היהודית, יהודים בתפוצות ואפילו טיולים במקומות קדושים ומיוחדים לדת.

המטרה שלנו היא להנגיש את נושאי היהדות לכלל הגולשים, דתיים, מסורתיים, חילוניים, נשים וגברים, ואנו עושים זאת באמצעות התכנים והמאמרים שעולים באתר מידי חודש.

הצוות שלנו מורכב מכותבים מוכשרים ובעלי זיקה ליהדות, כך שהתכנים נכתבים מכמה זוויות, ומציגים מגוון רחב של נושאים שנמצאים על סדר היום. התכנים נוגעים גם ביהדות המודרנית, וגם ביהדות המסורתית מתוך מטרה לקרב לבבות ולהעניק לגולשי האתר את כל המידע בנושאים השונים.

צוות האתר.